Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Structura organizatorica
Structura organizatorica
 
 
 
  

La nivelul GAL Colinele Buzaului, exista urmatoarele structuri functionale:

- Adunarea Generala a Asociatilor;
- Consiliul Director;
- Cenzorul;
- Comitetul de Selectie al Proiectelor;
- Compartimentul Administrativ.


 


   Consiliul director este format din:
- Presedinte - ing. Socol Dumitru;
- Vicepresedinte - Goicea Stefan;
- Secretar - Stanciu Maria;
- Membru - Simion Costel;
- Membru - Popescu Elena-Gabriela.

    Compartimentul Administrativ este alcatuit din:

- Director executiv;
- Responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor;
- Responsabil cu animarea teritoriului;
- Responsabil cu activitatile de monitorizare a proiectelor.

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.