Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Programul LEADER
Programul LEADER
 
 
 
 
 
Ce este LEADER?
Leader este o initiativa colectiva europeana pentru sprijinirea comunitatilor rurale in vederea imbunatatiri calitatii vietii si a prosperitatii economice a zonei locale, fiind cofinantata din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regionala (FEADR).
Scopul programului este sa incurajeze si sa sprijine actorii rurali sa se gandească la potentialul pe termen lung al zonei. Programul LEADER a considerat intotdeauna ca oamenii reprezinta principala resursa a zonelor rurale astfel incat proiectele ce vor fi finantate prin acest program se bazeaza pe abilitatea acestor oameni de a descoperi ce se potriveste mai bine mediului, traditiilor, nevoilor, abilitatilor si culturii lor.
Programul cauta sa incurajeze punerea in aplicare a unor strategii de dezvoltare locala originale, integrate si de o inalta calitate, pentru dezvoltarea durabila, menite sa incurajeze experimentarea de noi moduri de:
- Sporire a patrimoniului cultural si natural;
- Consolidare si diversificare a mediului economic pentru a contribui la crearea de noi locuri de munca;
- Imbunatatire a abilitatilor de organizare ale comunitatii.
Leader a fost creat în jurul a patru teme dominante:
- Utilizarea cat mai eficienta a resurselor naturale si culturale, inclusiv sporirea valorii siturilor Natura 2000;
- Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale;
- Cresterea valorii produselor locale, in special prin facilitarea accesului la piete al unitatilor mici de productie prin actiuni colective;
- Utilizarea de know-how si tehnologii noi pentru ca produsele si serviciile din zonele rurale sa devina mai competitive.
Criteriile de baza ale programului LEADER:
1. Abordarea axata pe zona
Aceasta impune ca strategia de dezvoltare si politica de implementare a acesteia sa fie croite special ca sa tina cont de caracteristicile zonei geografice, relativ reduse ca intindere, careia i se adreseaza. In cadrul Leader, zona reprezinta o unitate locala rurala relativ omogena, caracterizata prin coeziune sociala interna, istorie si traditii comune, sentimentul unei identitati comune, etc. Interesul in legatura cu abordarea axata pe zona a crescut odata cu recunoasterea, de catre factorii de opinie influenti din zona locala, a rolului important al resurselor endogene in realizarea unei dezvoltari durabile. La nivelul GAL zona acoperita trebuie sa fie coerenta si sa dispuna de o masa critica de resurse umane, financiare si economice care sa poata sustine si implementa o strategie de dezvoltare viabila.
2. Abordarea de la baza spre varf
Aceasta urmareste sa incurajeze participarea actorilor locali la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare si la determinarea prioritatilor si tipurilor de proiecte ce vor fi implementate in zona lor.
Obiectivul sau este implicarea actorilor locali, a intregii comunitati, a grupurilor de interese economice si sociale si a reprezentantilor institutiilor publice si private atat in procesul de conturare a strategiei de dezvoltare locala cat si in procesul de punere in practica, de implementare a strategiei. 
Abordarea de la baza spre varf contribuie la cresterea interactiunilor dintre actorii locali si de asemenea la asigurarea unui inalt grad de transparenta cu privire la modul de implementare a strategiei, la modul de utilizare a sumelor alocate si la procesul de selectie a proiectelor din cadrul GAL-ului.
3. Abordarea bazata pe parteneriat si „grupul de actiune locala” (GAL)
GAL-ul este un organism al factorilor publici si privati, reuniti intr-un parteneriat care urmareste implementarea unei strategii comune si a unui plan de actiune locala pentru dezvoltarea unei zone LEADER.
GAL-ul urmareste sa asocieze parteneri publici si privati intr-un parteneriat echilibrat si reprezentativ pentru grupurile locale de interese, care sa cuprinda reprezentanti ale diferitelor sectoare socio-economice din zona. La nivel decizional partenerii privati reprezinta peste 50% din voturi.
Inzestrat cu un buget, o echipa administrativa de implementare si puteri decizionale privind modul de alocare a resurselor, tipul de investitii sprijinite si modul si criteriile de selectie a proiectelor, GAL-ul reprezinta un nou model de organizatie, specific abordarii LEADER, care poate si trebuie sa influenteze intr-un mod pozitiv si transparent dezvoltarea zonei pe care o reprezinta.
4. Inovarea

Programul LEADER poate juca un rol important in crearea si promovarea de mijloace si abordari inovative in ceea ce priveste dezvoltarea rurala. Aceasta abordare inovativa este incurajata de libertatea si flexibilitatea de care se bucura GAL-urile in ceea ce priveste tipurile de actiuni si activitati ce vor fi sprijinite prin strategia de dezvoltare locala.

In zona rurala inovatia poate fi reprezentata de introducerea de noi procese sau produse, de noi forme de organizare, transferul si adaptarea de tehnici si medode dezvoltate in alte zone, asimilarea de noi cunostinte si informatii, gasirea de noi solutii la problemele persistente din zona rurala.

 

5. Abordarea integrata

LEADER nu este un program de dezvoltare sectorial ci o abordare care sprijina realizarea si implementare de strategii de dezvoltare locala multisectoriale, care sa integreze diferite activitati din diferite sectoare de activitate.

Cu toate acestea actiunile si proiectele cuprinse in strategia locala sunt corelate si coordonate intr-un ansamblu coerent. Integrarea se poate referi la actiunile derulate in cadrul unui singur sector, la toate actiunile din program sau, cel mai important, la legaturile dintre diferitii actori si sectoare care intervin in zona atat in plan economic, cat si social, cultural si de mediu.

6. Constituirea de retele si cooperarea dintre zone

Constituirea de retele este una dintre principalele atribute ale programului LEADER si se concretizeaza prin schimbul de experienta, cunostinte si informatii intre: grupurile care functioneaza pe baza abordarii LEADER, diferitele zone rurale si organizatii implicate in dezvoltarea rurala.

Facilitand schimbul si circulația informatiilor privind politicile de dezvoltare rurala, precum si diseminarea si transferul de bune practici, strategii si actiuni inovatoare, reteaua LEADER urmareste sa reduca izolarea GAL-urilor si sa creeze o sursa de informatii si de analiza a actiunilor.

O alta parte importanta a programului LEADER o constituie cooperarea dintre diferite GAL-uri, concretizata prin implementarea unui proiect comun. Cooperarea dintre zone poate fi transnationala, dar poate, la fel de bine, sa aiba loc intre zone din cadrul aceluiasi stat membru.

7. Finantare si gestionare la nivel local

Delegarea catre GAL a unei mari parți a responsabilitatilor decizionale cu privire la finantare si gestionare este un alt element cheie al abordarii LEADER care responsabilizeaza GAL-ul cu privire la directiile de dezvoltare si succesul implementarii strategiei de dezvoltare locala. Cu toate acestea, gradul de autonomie al GAL-urilor variaza considerabil, in functie de de modul de organizare si de contextul institutional specific statului membru.

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.