Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 3 din 2018      Masura M6-6B - Investitii in infrastructura sociala
Masura M6-6B - Investitii in infrastructura sociala
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M6-6B v.1
09.10.2018
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M6-6B v.1
09.10.2018
3.

Anexa nr. 2 - Fisa masurii M6-6B din SDL GAL Colinele Buzaului
09.10.2018
4.

Anexa nr. 3.1 - Studiul de fezabilitate HG907 - Beneficiari publici si ONG
09.10.2018
5.

Anexa nr. 3.2 - Studiul de fezabilitate HG907 - Beneficiari privati
09.10.2018
6.

Anexa nr. 4 - Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu
09.10.2018
7.
Anexa nr. 5 - Rezultate finale recensamantul populatiei 2011 - Tabelul 3
09.10.2018
8.

Anexa nr. 6 - Model hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului
09.10.2018
 9.

Anexa nr. 7 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
09.10.2018
10. 
G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M6-6B
09.10.2018
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.