Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 1 din 2017      M7-6B -Investitii pentru dezvoltarea satelor
Masura M7-6B
Investitii pentru dezvoltarea satelor 
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M7-6B
30.07.2017
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M7-6B
30.07.2017
3.

Anexa nr. 2 - Studiul de Fezabilitate HG 907
30.07.2017
4.

Anexa nr. 3 - Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu
30.07.2017
5.

Anexa nr. 4 - Fisa masurii M7-6B din SDL GAL Colinele Buzaului
30.07.2017
6.

Anexa nr. 5 - Rezultate finale la recensamantul populatiei din 2011 - Tabelul nr. 3
30.07.2017
7.

Anexa nr. 6 - Model Hotarare consiliul local privind implementarea proiectului
30.07.2017
8.

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M7-6B
04.08.2017
 9.
Erata la Ghidul Solicitantului al Masurii M7-6B
09.06.2022
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.