Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 5 din 2020      Masura M6-6B - Investitii in infrastructura sociala
Masura M6-6B - Investitii in infrastructura sociala
 
 
 
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M6-6B v.2
20.05.2020
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M6-6B v.2
20.05.2020
3.

Anexa nr. 2 - Fisa masurii M6-6B din SDL GAL Colinele Buzaului v.2
20.05.2020
4.

Anexa nr. 3.1 - Studiul de fezabilitate HG907 - Beneficiari publici si ONG
20.05.2020
5.

Anexa nr. 3.2 - Studiul de fezabilitate HG907 - Beneficiari privati
20.05.2020
6.

Anexa nr. 4 - Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu
20.05.2020
7.
Anexa nr. 5 - Rezultate finale recensamantul populatiei 2011 - Tabelul 3
20.05.2020
8.

Anexa nr. 6 - Model hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului
20.05.2020
 9.

Anexa nr. 7 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
20.05.2020
10. 
G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M6-6B
20.05.2020
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.