Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelurilor 8 si 9 din 2022      M5-6A -Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole
Masura M5-6A
Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M5-6A v.3
09.09.2022
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M5-6A v.3
09.09.2022
3.

Anexa nr. 2 - Studiul de fezabilitate HG 907
09.09.2022
4.

Anexa nr. 3 - Fisa masurii M5-6A din SDL GAL Colinele Buzaului v.3
09.09.2022
5.

Anexa nr. 4 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
09.09.2022
6.

Anexa nr. 5 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private M5-6A
09.09.2022
7.

Anexa nr. 6 - Declaratii pe propria raspundere
09.09.2022
8.

Anexa nr. 7 - Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul masurii M5-6A
09.09.2022
9.

Anexa nr. 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor pentru masura M5-6A
09.09.2022
10. 

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M5-6A
09.09.2022
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.