Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 1 din 2017      M5-6A -Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole
Masura M5-6A
Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole 
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M5-6A
30.07.2017
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M5-6A
30.07.2017
3.

Anexa nr. 2 - Studiul de fezabilitate HG 907
30.07.2017
4.

Anexa nr. 3 - Fisa masurii M5-6A din SDL GAL Colinele Buzaului
30.07.2017
5.

Anexa nr. 4 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
30.07.2017
6.

Anexa nr. 5 - Lista ariilor naturale protejate
30.07.2017
7.

Anexa nr. 6 - Declaratii pe propria raspundere
30.07.2017
8.

Anexa nr. 7 - Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul masurii M5-6A
30.07.2017
9.

Anexa nr. 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor pentru masura M5-6A
30.07.2017
10.

Anexa nr. 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat M5-6A
30.07.2017
11.

Anexa nr. 10 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private M5-6A
30.07.2017
12. 
G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M5-6A
04.08.2017
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.