Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Masuri SDL      M4-6A - Sprijin pentru demararea de activitati neagricole
Masura M4-6A
Sprijin pentru demararea de activitati neagricole
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M4-6A
27.08.2020
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M4-6A
27.08.2020
3.

Anexa nr. 2 - Planul de Afaceri M4-6A
27.08.2020
4.

Anexa nr. 3 - Fisa masurii M4-6A din SDL GAL Colinele Buzaului
27.08.2020
5.

Anexa nr. 4 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
27.08.2020
6.

Anexa nr. 5 - Lista ariilor naturale protejate
27.08.2020
7.

Anexa nr. 6 - Declaratii pe propria raspundere
27.08.2020
8.

Anexa nr. 7 - Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul masurii M4-6A
27.08.2020
9.

Anexa nr. 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor pentru masura M4-6A
27.08.2020
10.

Anexa nr. 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat
27.08.2020
11.

Anexa nr. 10 - Declaratie privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
27.08.2020
 12.

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M4-6A
27.08.2020
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.