Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Masuri SDL      M3-2B - Tineri fermieri
Masura M3-2B - Tineri fermieri
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M3-2B
09.09.2022
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M3-2B
09.09.2022
3.

Anexa nr. 2 - Planul de Afaceri M3-2B
09.09.2022
4.

Anexa nr. 3 - Studiu potential agricol
09.09.2022
5.

Anexa nr. 4 - Lista UAT din zonele montane
09.09.2022
6.

Anexa nr. 5 - Fisa masurii M3-2B din SDL GAL Colinele Buzaului
09.09.2022
7.

Anexa nr. 6 - Codul bunelor practici agricole si Calculator capacitate de stocare
09.09.2022
8.

Anexa nr. 7 - Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal si zootehnie
09.09.2022
9.

Anexa nr. 8 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol
09.09.2022
10.

Anexa nr. 9 - Lista UAT din zonele normale
09.09.2022
11.

Anexa nr. 10 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
09.09.2022
12. 

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M3-2B
09.09.2022
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.