Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Masuri SDL      M3-2B - Tineri fermieri
Masura M3-2B - Tineri fermieri
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M3-2B
14.02.2018
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M3-2B
14.02.2018
3.

Anexa nr. 2 - Planul de Afaceri M3-2B
14.02.2018
4.

Anexa nr. 3 - Studiu potential agricol
14.02.2018
5.

Anexa nr. 4 - Lista UAT din zonele montane
14.02.2018
6.

Anexa nr. 5 - Fisa masurii M3-2B din SDL GAL Colinele Buzaului
14.02.2018
7.

Anexa nr. 6 - Codul bunelor practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
14.02.2018
8.

Anexa nr. 7 - Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal si zootehnie
14.02.2018
9.

Anexa nr. 8 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol
14.02.2018
10.

Anexa nr. 9 - Lista UAT din zonele normale
14.02.2018
11.

Anexa nr. 10 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
14.02.2018
12.

Anexa nr. 11 - Calculatorul capacitatilor de stocare a gunoiului de grajd
14.02.2018
 
13. 

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M3-2B
14.02.2018
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2018  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.