Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 7 din 2021      M3-2b -Tineri fermieri
Masura M3-2B - Tineri fermieri
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M3-2B
28.10.2021
2.
Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M3-2B
28.10.2021
3.

Anexa nr. 2 - Planul de Afaceri M3-2B
28.10.2021
4.

Anexa nr. 3 - Studiu potential agricol
28.10.2021
5.

Anexa nr. 4 - Lista UAT din zonele montane
28.10.2021
6.

Anexa nr. 5 - Fisa masurii M3-2B din SDL GAL Colinele Buzaului
28.10.2021
7.

Anexa nr. 6 - Codul bunelor practici agricole si Calculator capacitate de stocare
28.10.2021
8.

Anexa nr. 7 - Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal si zootehnie
28.10.2021
9.

Anexa nr. 8 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol
28.10.2021
10.

Anexa nr. 9 - Lista UAT din zonele normale
28.10.2021
11.

Anexa nr. 10 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
28.10.2021
12. 

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M3-2B
28.10.2021
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.