Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 1 din 2017      M2-2A -Ferme mici
Masura M2-2A - Ferme mici
 
 
 
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M2-2A
30.07.2017
2.
Anexa nr. 1 - Fisa masurii M2-2A din SDL GAL Colinele Buzaului
30.07.2017
3.

Anexa nr. 2 - Cererea de finantare M2-2A
30.07.2017
4.

Anexa nr. 3 - Planul de afaceri M2-2A
30.07.2017
5.

Anexa nr. 4 - Studiu potential agricol
30.07.2017
6.

Anexa nr. 5 - Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal si zootehnie
30.07.2017
7.
Anexa nr. 6 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol
30.07.2017
8.

Anexa nr. 7 - Codul bunelor practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
30.07.2017
9.

Anexa nr. 8 - Calculatorul capacitatilor de stocare a gunoiului de grajd
30.07.2017
10.

Anexa nr. 9 - Lista UAT din zonele normale
30.07.2017
11.

Anexa nr. 10 - Lista UAT din zonele montane
30.07.2017
12.

Anexa nr. 11 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
30.07.2017
13. 
G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M2-2A
04.08.2017
 
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.