Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Masuri SDL      M2-2A - Ferme mici
Masura M2-2A - Ferme mici
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.

Ghidul Solicitantului Masura M2-2A
14.02.2018
2.
Anexa nr. 1 - Fisa masurii M2-2A din SDL GAL Colinele Buzaului
14.02.2018
3.

Anexa nr. 2 - Cererea de finantare M2-2A
14.02.2018
4.

Anexa nr. 3 - Planul de afaceri M2-2A
14.02.2018
5.

Anexa nr. 4 - Studiu potential agricol
14.02.2018
6.

Anexa nr. 5 - Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal si zootehnie
14.02.2018
7.
Anexa nr. 6 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol
14.02.2018
8.

Anexa nr. 7 - Codul bunelor practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
14.02.2018
9.

Anexa nr. 8 - Calculatorul capacitatilor de stocare a gunoiului de grajd
14.02.2018
10.

Anexa nr. 9 - Lista UAT din zonele normale
14.02.2018
11.

Anexa nr. 10 - Lista UAT din zonele montane
14.02.2018
12.

Anexa nr. 11 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
14.02.2018
13. 

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M2-2A
14.02.2018

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.