Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documentatie aferenta Apelului 3 din 2018      M1-1C - Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor marginalizate
Masura M1-1C - Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor marginalizate
 
 
 
 
 
Nr.
Crt
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.
Ghidul Solicitantului Masura M1-1C v.1
09.10.2018
2.

Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M1-1C v.1
09.10.2018
3.

Anexa nr. 2 - Fisa masurii M1-1C din SDL GAL Colinele Buzaului
09.10.2018
4.

Anexa nr. 3 - Declaratie privind Personalul calificat, propriu sau cooptat
09.10.2018
5.
Anexa nr. 4 - Declaratie privind Prelucrarea datelor cu caracter personal
09.10.2018
6.

Anexa nr. 5 - Declaratie privind asigurarea capacitatii tehnice si financiare privind desfasurarea cursurilor
09.10.2018
7.

Anexa nr. 6 - Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor
09.10.2018
8.

Anexa nr. 7 - Modelul cadru - liste de prezenta si monitorizare a formatorilor si participantilor
09.10.2018
9.

Anexa nr. 8 - Chestionar de evaluare a conditiilor de organizare a cursurilor
09.10.2018
10. 
G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M1-1C
09.10.2018
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.