Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Masuri SDL      M1-1A - Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor marginalizate
Masura M1-1A - Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor marginalizate
 
 
 
 
 
Nr.
Crt 
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.

Ghidul Solicitantului Masura M1-1A
22.08.2019
2.

Anexa nr. 1 - Cererea de finantare M1-1A
22.08.2019
3.

Anexa nr. 2 - Fisa masurii M1-1A din SDL GAL Colinele Buzaului
22.08.2019
4.

Anexa nr. 3 - Declaratie privind Personalul Calificat, Propriu sau Cooptat
22.08.2019
5.

Anexa nr. 4 - Declaratie privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
22.08.2019
6.

Anexa nr. 5 – Declaratie privind asigurarea capacitatii tehnice si financiare privind desfasurarea cursurilor
22.08.2019
7.

Anexa nr. 6 - Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor
22.08.2019
8.

Anexa nr. 7 - Modelul cadru - liste de prezenta si monitorizare a formatorilor si participantilor
22.08.2019
9.

Anexa nr. 8 - Chestionar de evaluare a conditiilor de organizare a cursurilor
22.08.2019
10.

G E 1.2 L - Fisa de Evaluare Generala a Proiectului M1-1A
22.08.2019
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.