Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Prima pagina      Documente
Documente
 
 
 

 
Nr.
Crt.
Tip
document
Nume document
Descarcare
1.
Autorizatie de functionare GAL Colinele Buzaului nr. 036/31.08.2016
2.

Programul de Achizitii pe Proiect 2022-2024
3.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor pentru anul 2023
4.

Raport de evaluare privind implementarea SDL de catre GAL Colinele Buzaului

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”
Masura 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Copyright © 2012-2023  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.